vyšetrenia a služby

Angiologické vyšetrenie je medicínsky postup, ktorý sa zameriava na diagnostiku a liečbu ochorení periférneho cievneho systému tepien, žíl a lymfatických ciev ako sú napríklad varixy (kŕčové žily), žilová nedostatočnosť, žilová trombóza, aneuryzmy, zúženia až uzatvorenia tepien pri periférnej artériovej chorobe, lymfatického edému a iné. Vyšetrenie pozostáva z niekoľkých komponentov, ktoré závisia od konkrétneho prípadu pacienta.

 

OBJEDNAJTE SA

Infúzie podávame iba po doporučení internistom, angiológom, kardiológom alebo všeobecným lekárom.

 

OBJEDNAJTE SA

Interné predoperačné vyšetrenie je diagnostický proces, ktorý sa vykonáva pred operáciou ako súčasť prípravy pacienta na chirurgický zákrok s cieľom posúdiť celkový zdravotný stav pacienta a informovať lekárov o akýchkoľvek možných rizikách a komplikáciách, ktoré by mohli mať vplyv na operáciu. Na základe výsledkov vyšetrení sa lekár rozhodne, či je pacient vhodný pre operáciu a aké ďalšie opatrenia je potrebné prijať pre zabezpečenie bezpečnosti a úspechu operácie.

 

OBJEDNAJTE SA

Interné vyšetrenie je proces, ktorého cieľom je vylúčiť ochorenie alebo určiť diagnózu pacienta a následné stanovenie liečebného plánu. Zameriava sa na diagnostiku rôznych systémov tela: kardiovaskulárneho systému (sledovanie srdcového rytmu, posúdenie stavu srdcových chlopiení a ciev), respiračného systému (posúdenie pľúcnej funkcie a prítomnosti nezvyčajných dýchacích zvukov), nervového systému (reflexy, sila a koordinácia), tráviaceho systému (kontrola brušnej oblasti, palpácia a posúdenie orgánov, ako sú pečeň, žalúdok, črevá), močového systému (zápach a farbu moču), pohlavného systému (kontrola prítomnosti nezvyčajných výtokov alebo bolesti) a svalovo-kostrového systému (posúdenie svalovej sily a pohyblivosti kĺbov).

 

OBJEDNAJTE SA

Kardiologické vyšetrenie je medicínsky postup určený na diagnostiku a hodnotenie stavu a funkcie srdca a cievneho systému. Vyšetrenie zahŕňa rôzne testy a metódy: Elektrokardiogram (EKG), echokardiografia, koronarografia, stresové testy, Holterov monitoring tlaku a EKG, ABI s PW, RTG , CT a MR srdca a ciev, laboratórne krvné vyšetrenia. Cieľom kardiologického vyšetrenia je identifikovať a diagnostikovať rôzne kardiovaskulárne ochorenia, ako sú napríklad ischemická choroba srdca, srdcové arytmie, srdcové chlopňové chyby, ochorenia aorty a veľkých tepien.

 

OBJEDNAJTE SA

Preventívna zdravotná prehliadka u praktického lekára je lekárske vyšetrenie, ktoré sa vykonáva s cieľom prevencie chorôb a zdravotných problémov v ranej fáze. Vykonáva sa pravidelne raz za 2 roky. Postup preventívnej prehliadky u praktického lekára môže byť individuálny a môže sa líšiť v závislosti od konkrétneho pacienta, jeho zdravotného stavu a potrieb.

 

OBJEDNAJTE SA

Funkčná diagnostika

Vyšetrenie ABI s PW (členkovo-ramenný index s pulzovou vlnou) je neinvazívne vyšetrenie, ktoré sa používa na diagnostiku ochorení periférnych tepien dolných končatín. Vyšetrením prístroj zmeria hodnoty krvného tlaku na členkoch a ramenách a určí postupovanie pulzovej vlny v cievach. Hodnoty sa použijú na výpočet indexu ABI, ktorý je pomerom systolického krvného tlaku v členku ku systolickému krvnému tlaku v paži. Vyšetrenie by sa malo vykonávať pravidelne raz ročne u diabetikov bez ohľadu na vek a u pacientov nad 40 rokov. Celé vyšetrenie trvá približne 15 minút a je pre pacienta bezbolestné. Počas vyšetrenia je dôležité spolupracovať s lekárom alebo personálom a odpovedať na všetky otázky týkajúce sa zdravotného stavu a symptómov.

 

OBJEDNAJTE SA

CRP (C-reaktívny proteín) je proteín produkovaný pečeňou v reakcii na zápalový proces v tele. CRP je dôležitý biomarker používaný na detekciu a monitorovanie priebehu zápalových stavov v tele. Vyšetrenie hladiny CRP v krvi môže pomôcť pri diagnostike a sledovaní zápalových ochorení ako je napríklad bakteriálna infekcia, reumatoidná artritída, zápal pľúc, alebo srdcovocievne ochorenia. Vyšetrenie CRP sa bežne vykonáva pomocou krvného testu a môže sa vykonávať jednorázovo alebo opakovane na sledovanie zmien v hladine CRP v priebehu času. Výhodou vyšetrenia CRP analyzátorom v ambulancii je rýchle získanie výsledkov, čo umožňuje lekárovi určiť diagnózu a zahájiť liečbu.

 

Objednajte sa

Echokardiografické vyšetrenie je diagnostická metóda, ktorá sa využíva na zobrazenie štruktúr a funkcií srdca pomocou ultrazvuku. Tento neinvazívny postup umožňuje lekárom zobrazovať srdcové komory, predsiene a chlopne, srdcové cievy a pohyb krvi v srdci a veľkých cievach. Používa sa pri diagnostike srdcových ochorení, ako je napríklad ischemická choroba srdca, srdcové zlyhanie, defekty chlopní, zápaly alebo infarkty srdcového svalu, pľúcnej hypertenzie. Taktiež sa používa na monitorovanie liečby napríklad po infarkte myokardu alebo po operáciách srdca.

 

Objednajte sa

EKG (elektrokardiogram) je diagnostický test, ktorý meria elektrickú aktivitu srdca. Zaznamenáva elektrické signály produkované srdcovými svalmi pri sťahovaní a uvoľňovaní. Je často používaný pre identifikáciu srdcových chorôb ako je arytmia, ischemická choroba srdca (nedostatočný prítok krvi a kyslíka do srdca) alebo iné poruchy srdcového svalu.

 

Objednajte sa

EKG Holter je záznamové zariadenie, ktoré sa používa na monitorovanie elektrických aktivít srdca kontinuálne počas 24 až 48 hodín. Tento neinvazívny test je užitočný pri diagnostike nepravidelného srdcového rytmu, ischémií (nedostatočného prekrvenia) srdcového svalu a iných srdcových porúch. EKG Holter sa skladá z elektród, ktoré sa pripájajú na hrudník pacienta, káblov spájajúcich elektródy s Holter monitorom – záznamovým zariadením. Elektródy detegujú elektrické signály generované srdcom a prenášajú ich do záznamového zariadenia. Pacient môže normálne fungovať počas celej doby monitorovania, vrátane spánku a fyzickej aktivity.

 

Objednajte sa

Tlakový Holter je zariadenie používané na meranie krvného tlaku počas určitého časového obdobia. Ide o malý prístroj, ktorý sa obvykle nosí na páse alebo ramene a meria krvný tlak kontinuálne počas 24 až 48 hodín. Tlakový Holter je často používaný na diagnostiku hypertenzie (vysokého krvného tlaku) a na monitorovanie účinnosti liečby. Meranie krvného tlaku pomocou tlakového Holtera je dôležité, pretože môže odhaliť vysoký tlak, ktorý by mohol byť prehliadaný pri jednorazovom meraní u lekára ale aj vylúčiť diagnózu hypertenzie u pacientov s tzv. hypertenziou bieleho plášťa. Celý prístroj obsahuje manžetový pás s tlakovým senzorom, káble a malý prenosný monitor, do ktorého sa ukladajú dáta získané z tlakového senzora. Manžeta sa obvykle nasadí okolo paže a monitor na opasok. Pripojovacie káble slúžia na prenos dát medzi senzorom a monitorom, kde sú analyzované a ukladané. Po ukončení monitorovania sa dáta prenesú do počítača, kde ich lekár pomocou špeciálneho softvéru analyzuje.

 

Objednajte sa

Vyšetrenie na okultné krvácanie je diagnostický test, ktorý sa používa na zistenie prítomnosti neviditeľnej krvi v stolici. Okultné krvácanie môže byť príznakom rôznych ochorení a stavov, vrátane rakoviny čreva, vredov, zápalových stavov čreva alebo hemoroidov. Vyšetrenie je súčasťou preventívnych skríningových programov na detekciu karcinómu hrubého čreva v jeho skorších štádiách, keď je liečba najefektívnejšia. Býva nevyhnutnou súčasťou preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov. Je dôležité dodržiavať pokyny lekára a správne sa pripraviť pred vyšetrením, napríklad vyhnúť sa niektorým potravinám alebo liekom, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky testu.

 

Objednajte sa

Vyšetrenie zrakovej ostrosti optotypom je bežne používané pri skríningových testoch na diagnostiku refrakčných chýb zraku, ako sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo tupozrakosť. Určuje schopnosť pacienta rozlíšiť detaily v obrazcoch alebo písmenách rôznych veľkostí v istej vzdialenosti. Optotyp je na stene zavesený panel s riadkami písmen alebo znakov rôznej veľkosti.

 

Objednajte sa

Spirometria je neinvazívny test, ktorý sa vykonáva pomocou špeciálneho prístroja nazývaného spirometer. Ide o jeden z hlavných diagnostických nástrojov pri hodnotení pľúcnych funkcií a slúži na posúdenie stavu pľúc, detekciu pľúcnych ochorení a sledovanie účinnosti liečby. Pri testovaní pacient dýcha do náustku hadičky spirometra. Prístroj zmeria rôzne parametre, ako napríklad objem vydýchaného vzduchu, maximálna rýchlosť vydýchaného vzduchu a ďalšie. Spirometria je jednoduchá, rýchla a bezbolestná procedúra, ktorá poskytuje dôležité informácie o funkčnosti pľúc.

 

Objednajte sa

Ultrazvukové vyšetrenie brucha je diagnostická procedúra, ktorá sa používa na vizualizáciu brušných orgánov: pečene, pankreasu, žlčníka, obličiek, sleziny a žlčových ciest, na posúdenie ich stavu, veľkosti a štruktúry, na detekciu a monitorovanie rôznych ochorení, ako sú napríklad zápaly, infekcie, nádory, cysty, žlčové kamene, cievne abnormality, krvné zrazeniny a iné. Taktiež môže byť použitá na kontrolu stavu orgánov po chirurgických zákrokoch alebo na sledovanie efektivity liečby. Ultrazvukové vyšetrenie brucha je rýchla, neinvazívna a bezpečná procedúra, ktorá nevyžaduje žiadne špeciálne prípravy. Pacient musí byť pred vyšetrením 6 hodín nalačno.

 

Objednajte sa

Doppler USG ciev končatín je vyšetrenie, ktoré sa používa na hodnotenie prietoku krvi v cievach končatín. Tento test meria rýchlosť a smer prietoku krvi pomocou ultrazvukových vĺn. Ultrazvukový senzor sa umiestni na kožu nad cievou a zaznamenáva zvukové vlny, ktoré sa odrazia od krvných teliesok v pohybe. Na základe týchto zaznamenaných zvukových vĺn lekár môže posúdiť, či je prietok krvi normálny alebo či existuje nejaký problém ako napríklad uzavretie alebo zúženie cievy. Doppler ciev končatín sa často používa na diagnostiku a monitorovanie cievnych ochorení, ako sú artériové ochorenia, ateroskleróza, aneuryzmy, žilová nedostatočnosť, alebo žilová trombóza a jej progresia.

 

Objednajte sa

Doppler USG krčných ciev (karotíd) je zobrazovacie vyšetrenie, ktoré sa používa na posúdenie prietoku krvi a stavu krvných ciev v oblasti krku a hlavy. Technika sa zakladá na princípe Dopplerovho efektu, ktorý umožňuje meranie rýchlosti prietoku krvi pomocou ultrazvuku. Vyšetrenie sa využíva na detekciu prítomnosti a rozsahu aterosklerózy (tvorby plakov na cievach) a iných patológií v krčných artériách, ako sú aneuryzmy (výduť cievy) alebo tromby (krvné zrazeniny), na monitorovanie účinnosti liečby, inštalovaných stentov, či operácií na krčných artériách. Počas vyšetrenia lekár aplikuje gél na krk pacienta a používa ultrazvukovú sondu, ktorá generuje a zachytáva zvukové vlny odrážajúce sa od krvných ciev, čo umožňuje odhaliť prípadné zúženia alebo prekážky v cievach, ako aj odhadnúť prietok krvi. Dopplerové USG vyšetrenie karotíd je neinvazívne vyšetrenie a nepoškodzuje žiadne tkanivo.

 

Objednajte sa

Ultrazvukové vyšetrenie lymfatických uzlín je diagnostická metóda, ktorá sa používa na vyhodnotenie stavu lymfatického systému a zistenie prípadných abnormalít v lymfatických uzlinách. Lymfatické uzliny slúžia ako filtrovacie zariadenia, ktoré filtrujú lymfu, zachytávajú prípadné baktérie, nádorové bunky alebo iné telu cudzie štruktúry a snažia sa ich eliminovať. To sa prejaví zmenou ich veľkosti a štruktúry. Ultrazvukové vyšetrenie lymfatického systému je užitočné pri diagnostike lymfatických problémov, ako sú zväčšené uzliny, opuchy alebo zmeny v cievach. Môže byť tiež použité na monitorovanie stavu lymfatického systému po chirurgických zákrokoch alebo pri liečbe rakoviny.

Objednajte sa

Ultrazvukové vyšetrenie štítnej žľazy je neinvazívna diagnostická procedúra, pri ktorej sa využíva ultrazvuk na vyšetrenie veľkosti, štruktúry a prekrvenia štítnej žľazy, zistenie prítomnosti cýst, nádorov alebo iných abnormalít, na sledovanie postupu liečby, pri jej zápale či nádorovom ochorení. Žľaza sa nachádza v krku a produkuje hormóny, ktoré sú dôležité pre riadenie metabolizmu a rastu. Procedúra je bezbolestná a nevyžaduje žiadne špeciálne prípravy, používa ako prvá diagnostická metóda pri podozrení na problémy v tejto oblasti.

 

Objednajte sa

Naturálna medicína

Homeopatické vyšetrenie sa zameriava na celostné posudzovanie pacienta a jeho špecifických symptómov a znakov choroby, nie na diagnostiku konkrétnej choroby. Počas homeopatického vyšetrenia homeopatický lekár získava komplexný obraz o zdravotnom stave pacienta analýzou jeho fyzického, emocionálneho a mentálneho stavu, životosprávy, dedičných faktorov a histórie chorôb. Lekár kladie pacientovi špecifické analytické otázky, pomocou ktorých môže odhaliť prítomné vnútorné psychické zranenia a nespracované, či nevhodne kompenzované emočné situácie. Počas vyšetrenia homeopatický lekár môže vyžadovať dodatočné testovanie, napríklad krvné testy alebo iné prístrojové vyšetrenia, aby si ujasnil aj klasickú diagnózu, prípadne pri závažných problémoch zhodnotil štádium ochorenia.

Na základe všetkých získaných informácií lekár navrhne liečebný plán, ktorý zahŕňa individuálnu homeopatickú liečbu v podobe podávania globuliek alebo kvapiek. Homeopatické liečivá sú individuálne prispôsobené každému pacientovi a lekár ich upravuje podľa reakcie pacienta a pokroku v liečbe. U nás je homeopatické vyšetrenie a liečba doplnená ďalšími naturálnymi postupmi podľa potreby pacienta.

 

OBJEDNAJTE SA