.
   
 
 
 
 

AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

Galenum s.r.o.

 
 

Lekár a odborný zástupca: MUDr. Beáta Sokolová

Zdravotná sestra: Mgr. Katarína Ocelková

   
Všetkých pacientov na vyšetrenia objednávame na presný čas.
   
Telefonický kontakt: 02/455 211 58
   

Hodiny pre telefonický kontakt:

 
Pondelok: 11:00 - 15:00    
Utorok: 09:15 - 13:00    
Streda: 00:00 - 00:00    
Štvrtok: 11:00 - 15:00    
Piatok: 09:15 - 13:00    
   

Ambulantné hodiny:

Pondelok: 10:30 - 17:00
Utorok: 08:00 - 14:00   16:00 - 19:00 echokardiografie
  08:00 - 09:00 odbery, infúzna a injekčná liečba
Streda: 07:30 - 09:30
  07:30 - 09:30 odbery, infúzna a injekčná liečba
Štvrtok: 10:30 - 17:00
Piatok: 07:30 - 13:30
  07:30 - 09:00 odbery, infúzna a injekčná liečba
   
Ambulancia vnútorného lekárstva zmluvu so zdravotnými poisťovňami:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.
   
Na vyšetrenia hradené zdravotnou poisťovňou musí mať pacient odporučenie od praktického lekára alebo špecialistu.
   
Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta bez odporučenia od lekára poskytujeme na priamu úhradu podľa platného cenníka výkonov Ambulancie vnútorného lekárstva Galenum s.r.o. po poučení pacienta, že si nemôže nárokovať preplatenie uhradenej čiastky v zdravotnej poisťovni.