.
 
 
 
 
 
 
 

ULTRAZVUKOVÁ AMBULANCIA Galenum s.r.o.

 
 
 

Lekár: MUDr. Simona Odlerová

 

USG brušných orgánov

 

USG anatomických štruktúr krku

USG prsníkov

 

Doppler ciev krku

USG malej panvy

 

Doppler ciev dolných končatín

USG štítnej žľazy

 

USG iných mäkkých častí

 

 

 

 

 
 
Všetkých pacientov na vyšetrenia objednávame na presný čas.
   
Telefonický kontakt: 02/455 211 58  
   

Hodiny pre telefonický kontakt:

Ambulantné hodiny:

Pondelok:

11:00 - 15:00

     

Utorok:

09:15 - 13:00

   

Streda:

00:00 - 00:00

 

Štvrtok:

11:00 - 15:00

     

Piatok:

09:15 - 13:00

 

Piatok:

14:00 - 16:30

      (v tomto čase nie je možný telefonický kontakt)
 

Ultrazvuková ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami.
Vyšetrenia sú na priamu úhradu pacienta podľa platného cenníka Ultrazvukovej ambulancie Galenum s.r.o. po poučení pacienta, že si nemôže nárokovať preplatenie uhradenej čiastky v zdravotnej poisťovni.