.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSKYTUJEME

 
 
 
   
 

interné vyšetrenia

 

predoperačné vyšetrenia

 

kardiologické vyšetrenia

 

echokardiografické vyšetrenia (ultrazvuk srdca)

 

12-zvodové EKG vyšetrenia

 

ultrazvukové vyšetrenia brušnej dutiny, štítnej žľazy, prsníkov, malej panvy,
krku a iných mäkkých častí tela

 

Doppler ciev dolných končatín, Doppler ciev krku

 

infúznu liečbu s použitím infúznej pumpy

 

24-hodinové monitorovanie tlaku krvi tzv. Holter TK

 

odbery krvi a iného biologického materiálu

 

EAV vyšetrenia (elektroakupunktúra podľa Volla)

 

konzultácie zdravotného stavu s odporučením homeopatickej a klasickej liečby