AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

 

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA ULTRAZVUKOVÁ AMBULANCIA

 

Galenum s.r.o

 

Rajecká 1-3, 821 07 Bratislava - Vrakuňa

 

 
 

Združenie ambulancií Galenum s.r.o. poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú, preventívnu a edukačnú starostlivosť o pacienta v odbore
vnútorné lekárstvo, kardiológia a ultrazvuková diagnostika.


Ambulancie sú vybavené modernou prístrojovou technikou, pri vyšetrení lekári používajú neinvazívne diagnostické a liečebné postupy.