.
   
 
 
 
 
 
 

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA

Galenum s.r.o.

 

Echokardiografické vyšetrenie

 ultrazvuk srdca

 

 

Lekár: MUDr. Adriana Reptová, PhD.

 
   
Všetkých pacientov na vyšetrenia objednávame na presný čas.
   
Telefonický kontakt: 02/455 211 58
   

Hodiny pre telefonický kontakt:

Ambulantné hodiny:

Pondelok:

11:00 - 15:00

 

 

 

Utorok:

09:15 - 13:00

 

Utorok:

16:00 - 19:00

Streda:

00:00 - 00:00

  (v tomto čase nie je možný telefonický kontakt)

Štvrtok:

11:00 - 15:00

   

Piatok:

09:15 - 13:00

     
         
   
   
 
 
 

Kardiologická ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami.
Vyšetrenia sú na priamu úhradu pacienta podľa platného cenníka Ultrazvukovej ambulancie Galenum s.r.o. po poučení pacienta, že si nemôže nárokovať preplatenie uhradenej čiastky v zdravotnej poisťovni.